STEEN HILDEBRANDT – PROBANA, MBA, MINI MBA, UDVIKLING SAMT GENNEMSIGTIGHED

probana konkurrence

Prædikanten og professoren Steen Hildebrandt startede for en uge siden en debat om MBA-uddannelser. Den aldrene Steen Hildebrandt (73 år) kaldes i dag prædikanten i blandt flere af hans kolleger, da han nu snart i mere end 15 år har “prædiket” de samme små religiøse ensformige indlæg om ledelse. Os bekendt, har Steen Hildebrandt aldrig haft en lederstilling, men fred nu være med dette. PROBANA valgte at svare på Steen Hildebrandts underlige debatindlæg således:

I Danmark har vi brug for en massiv opkvalificering af vores arbejdsstyrke, hvis vi skal klare os i fremtidens globale konkurrence. Dette gælder ikke kun for de forskellige rangerede medarbejdere i virksomhederne, men i endnu højere grad for de danske topledere. Der er derfor meget mere brug for ambitioner, visioner og kvalitet, end der er brug for det velkendte og forsigtige, når det gælder de private aktørers udbud af efteruddannelse og MBA forløb. I løbet af de forgangne 22 år har PROBANA Business School, der er Danmarks største udbyder af efteruddannelser, tilbudt efteruddannelse til snart 15.000 top- og mellemledere fra både den private og offentlige sektor. Denne store efterspørgsel dokumenterer med al tydelighed, at der er et stort behov for uddannelse – en opgave, som det offentlige i dag ikke formår at løfte, hvilket er kritisk for vores fremtid, som vidensland.

Af direktør Peter Sonne Joensen, PROBANA Business School / Ceo i PUK Holding Aps

Den Danske MBA uddannelse fra PROBANA – Steen Hildebrandt sprang fra i 11. time, og dette skete på trods af at han ellers havde indgået en omfattende aftale med PROBANA om at gennemføre en ny “dansk” MBA kun 2 måneder forinden. En skriftlig kontrakt, som bandt ham til opgaven. Et kæmpe svigt efter mere end 16 års samarbejde med PROBANA Business School, mener mange. Professor Steen Hildebrandt var både underviser på PROBANAs kendte Mini MBA samt Mini MBAens overbyginig i perioden 2010-2013, og før dette underviste Professor Steen Hildebrandt på PROBANAs HR Master-uddannelse, PROBANAs MasterClass i Human Resource Management. mv. samt på diverse HR Konferencer, bla. i 90erne – Hvor Professor Steen Hildebrandt også leverede tekster og citater til PROBANA. “Vi blev meget overrasket over Steen Hildebrandts beslutning. Især efter så mange års samarbejde.”: Forklarer PROBANA.

I år er PROBANA begyndt at tilbyde en MBA-uddannelse, der er på dansk. MBA’en er i dag det, som mange dygtige ledere efterspørger, da den er en naturlig overbygning på den Mini MBA-uddannelse, som de allerede har gennemført hos kursusudbyderen PROBANA. Men blot fordi, at uddannelsen nu går et niveau op, betyder det ikke, at PROBANA har i sinde at tilbyde præcis samme metode, som de offentlige uddannelsesinstitutioner gør. En metode, som PROBANAs mange tusinde studerende jo i første omgang har fravalgt, hvilket den store tilslutning tydeligt indikerer. Det, som PROBANA i stedet vil tilbyde, er samme høje faglighed og kvalitet som på andre nationale og internationale MBA uddannelser, dog tilpasset til det moderne arbejdsmarked og familieliv – og selvfølgelig på dansk fremfor på engelsk. Læs også med på http://efteruddannelser.com/probana-saetter-fokus-pa-ny-vaekst-og-udvikling/

MBA-uddannelse på topniveau

I dag er den danske lovgivning skruet sådan sammen, at det kun er de offentlige MBA-uddannelser, der kan akkrediteres. PROBANA samarbejder derfor løbende med udenlandske akkrediteringsbureauer for at løse dette problem. Der er dog mange der ville foretrække, hvis de danske politikere ville komme på banen og tage denne problematik mere alvorlig, så Danmark kan sikre den fremtidige velstand. Ved at forfordele de offentlige uddannelser sikrer man, at de lukker sig om sig selv og undgår en reel udvikling. Dette kan resultere i udfordringer med omstillinger og manglende ambitioner.

Steen Hildebrandt, efteruddannelse, det offentlige og MBA

Det er meget essentielt, at vi alle fornyer den måde, hvorpå vi tænker efteruddannelse og MBA ind i uddannelsessystemet. I den sammenhæng mener PROBANA Business School, at det er bydende nødvendigt, at de private aktører spiller en stor rolle.  Ligesom andre dele af den traditionelle offentlige sektor har brug for konkurrence for at forny sig, har uddannelsessystemet det også, hvis man vil levere topprodukter til de studerende, hvor økonomi og kvalitet hænger sammen. Hvert år vælger flere hundrede danske topledere én af PROBANAs uddannelser. Ledere, der ved præcis, hvad PROBANA tilbyder, hvordan PROBANA underviser, og hvilket udbytte de får ud af den tid og de penge, som de eller deres virksomhed investerer i uddannelse. De deler nemlig PROBANAs syn på, at man ikke blot skal være traditionel, når det kommer til efteruddannelse – man skal i stedet være ambitiøs og visionær.

Ingen ønsker lange dyre uddannelsesprogrammer

Danske virksomheder kan ikke undvære deres ledere i ugevis, fordi de skal på kursus, og ingen virksomheder eller ledere ønsker lange dyre uddannelsesprogrammer uden et præcist og fokuseret mål. PROBANA Business School tilbyder derfor virksomhederne value for money, hvor også deres medarbejdere får høj værdi ud af den tid som de investerer. Det handler her om effektivitet og fleksibilitet. Hos uddannelsesvirksomheden PROBANA ved de, at effektiv læring giver effektive ledere. Uddannelserne hos PROBANA er bygget op om de krav, der stilles i virkelighedens verden. PROBANA har derfor skræddersyet Mini MBA-uddannelsen til den moderne leder, der har ambitioner om at blive en bedre leder, som passer sit job, sine medarbejdere og sin familie. PROBANA har designet den til et erhvervsliv, der på foranledning af finanskrisen er kommet under hårdere pres end nogensinde før. Det kræver derfor, at vi efteruddanner os, så vi kan tackle morgendagens udfordringer og være et skridt foran vores modstander.

Gamle mænd i et gammelt system

Den tankegang skurrer i ørerne på nogle af de klassiske akademikere, hvor det er oplysningstidens ideal om dannelse, der fylder mere i sammensætningen af et uddannelsesforløb end spørgsmålet om, hvordan det skaber konkret værdi. Dette ønsker PROBANA at gøre op med. I modsætning til mange andre uddannelser tager PROBANA Business School udgangspunkt i, hvad erhvervslivet efterspørger og har behov for, og ikke hvad en akademisk tradition pålægger dem. Der er mange af de moderne ledere, der efterhånden er gået træt i de nuværende måder at uddanne sig på gennem det offentlige system. Lederne skriger efter nytænkning og innovative uddannelsesmetoder, der kan hjælpe dem både her og nu, men også på den lange bane. Vi har, som samfund, pligt til at råbe vagt i gevær, når fokus skal rettes ind på det som virker og det som erhvervslivet efterspørger. PROBANA har lyttet til de traditionelle metoder, men krydret det med moderne værktøjer og teknikker for at skabe den mest optimale uddannelse for den studerende og for Danmark. PROBANA har gennem nytænkning og innovative processer, været med til at forme, hvad morgendagens leder efterspørger, og hvad der skal sikre Danmark i fremtiden.

 

Globaliseringen er kommet for at blive. Og det skal vi sætte pris på. Den stigende globalisering betyder nemlig, at dansk erhvervsliv får adgang til nye markeder, udenlandske talenter, nye netværk og ny knowhow. Men en øget globalisering er også lig med en øget kompleksitet og stiller derfor nye, store krav til virksomheder og ledere. Det er helt afgørende, at danske virksomheder og danske ledere ikke står stille, men løbende uddanner sig til at lede og agere i en global forretningsverden med mange krav, regler, metoder og forretningsgange, som ikke nødvendigvis kendetegner det danske erhvervsklima. Som leder skal du i dag ikke blot kunne tænke ud af boksen – du skal kunne tænke ud over landegrænser. Læs med på http://www.minimba.dk

Netop det faktum kan være en udfordring for mange. Af samme grund har mange virksomheder handlet og er i dag godt i gang med at ruste lederstaben til også at være de bedste ledere i en global kontekst. Vi ved det hos Probana, fordi vi på vores Mini-MBA efteruddanner rigtig mange af de ledere, der nu og i fremtiden skal være globale ledere. Vores Mini-MBA efteruddanner ledere, som er fælles om at have hele verden som arbejdsplads. Læs med på http://www.minimba.dk

International konkurrence kalder på innovative ledere

Skal Danmark fastholde og forbedre positionen på det internationale marked, kræver det et kompetence- og uddannelsesmæssigt løft på alle planer. Og det er helt afgørende, at lederne går forrest og videreuddanner sig, så de er rustet til de udfordringer, danske virksomheder står over for nu og i fremtiden. Hvis vi i Danmark skal være dygtigere, mere effektive og mere opfindsomme end konkurrenterne, og det skal vi, så kræver det stærke ledere. Læs med på http://www.minimba.dk

Den støt stigende internationale konkurrence, som mange danske virksomheder oplever, stiller ikke kun nye krav om et højere kompetenceniveau hos medarbejdere og ledere. Den internationale konkurrence stiller også krav til virksomhedernes evne til innovation. Hvad der var en cutting edge løsning i går, er det ikke i morgen. Derfor skal der konstant tænkes i ny innovation, og det kræver moderne ledere med fingeren på pulsen. Og ikke kun den danske puls, men den globale puls. Det er derfor ekstremt afgørende for succes eller det modsatte, at danske virksomheder investerer i at talentudvikle deres ledere til at kunne lede og inspirere medarbejderne, så virksomhedens evne til innovation får daglig næring fra de hænder og hjerner, der udgør virksomhedens motor. Læs med på http://www.minimba.dk

Vi hører tit fra de mange virksomheder, der år efter år sender deres ledere på vores Mini-MBA, at styrken i efteruddannelsen ligger i mikset mellem teori og praksis. Man kan ikke blive en god leder alene ved at læse en bog, og man kan heller ikke blive det, hvis man udelukkende henter sin inspiration fra hverdagen. At udvikle og videreudvikle ledere til en globaliseret verden handler om at kombinere teori med praksis. Det har vi stor respekt for og derfor også stort fokus på som en del af Probana’s Mini-MBA. Det er afgørende for os, at de værktøjer, ledere bliver introduceret til hos Probana, ikke bare er ny viden i form af teori, men også konkrete værktøjer, der fra dag et kan anvendes i praksis. Læs med på http://www.minimba.dk/ Både teori og konkret knowhow kommer blandt andet fra anerkendte topledere med internationalt udsyn, der som gæsteforelæsere på vores Mini-MBA flittigt deler ud af viden, indsigt og erfaringer fra et rigt liv på den globale scene. Hos Probana handler det om at videreformidle best practise gennem de bedste ledere, der ved, hvad det kræver at lede en virksomhed i en til stadighed mere globaliseret verden. Læs med på http://www.minimba.dk

Ledelse skal gøre forskellige kulturer til en styrke Når vi har sagt globalisering, har vi også sagt kulturelle forskelle. Den større globalisering og internationale konkurrence betyder også, at danske virksomheder i stigende grad ansætter medarbejdere fra og i udlandet. Her er personaleledelse, forandringsledelse og værdiskabende ledelse nogle af de kompetencer, der er helt afgørende for, at de kulturelle forskelle tages alvorligt – og udnyttes – på alle niveauer i virksomhederne. Kultur smitter af på vores værdier, normer og måder at tænke på – og det kan give udfordringer på arbejdspladsen, hvis lederne ikke forholder sig til dette og tager det alvorligt i den daglige personaleledelse. Læs med på http://www.minimba.dk

Hos Probana har vi i mere end fem år taget højde for dette i vores populære Mini-MBA, hvor vi giver konkrete værktøjer til at sikre, at globaliseringen, og dermed også flere kulturer på arbejdspladsen, bliver til en styrke hos virksomhederne. Det er ledelsen, der er nøglen til, at udenlandske talenter bliver en integreret del af virksomheden. I den sammenhæng er en firmabil og adgang til en daglig frugtkurv ikke tilstrækkeligt. De udenlandske talenter skal se og mærke, at de er en del af et fælleskab, og at deres kompetencer er hentet ind i virksomheden for at gøre en forskel. At integrere forskellige kulturer i virksomheden er derfor en ledelsesopgave, som vil fylde mere og mere i de kommende år i takt med, at danske virksomheder vil ansætte flere udenlandske kollegaer. Og det kommer danske virksomheder til at gøre. Den danske arbejdsstyrke rummer ikke nok hænder og hjerner til at skabe ny innovation, vækst og fremdrift. Det handler derfor om at udvikle danske ledere til at lede og motivere en mangfoldighed af danske og udenlandske talenter, der sammen kan og skal løfte dansk erhvervsliv ud over landets grænser. Læs med på http://www.minimba.dk

—-

I PROBANA er vi stolte af vores glade og tilfredse kunder. Vi er stolte af, at vi leverer præcis de uddannelser, der er behov for i en verden, der skriger på kompetencer. Derfor lader vi nu vores kunder fortælle om deres succesfulde erfaringer med PROBANAs uddannelser til andre travle og erfarne ledere, der ønsker et værdifuldt kompetenceløft gennem fokuserede uddannelsesforløb. Vi har valgt at lade vores kunder fortælle om deres oplevelser – Se deres video-anbefalinger her:

               

I løbet af de seneste år har PROBANA efteruddannet kendte og ukendte topchefer, direktører, ledere og mellemledere fra den private såvel som den offentlige sektor. PROBANA har tilbudt efteruddannelse til snart 40.000 top- og mellemledere, og beregninger viser, at tallet vil stige til 80.000 ledere inden for et par år. Læs med på www.probana.com/xl.asp

Og hvad er det så, vi gør anderledes hos PROBANA, siden modne erhvervsfolk er så begejstrede for vores uddannelser, at de vælger os igen og igen? Svaret er, at PROBANA leverer fokuserede uddannelsesforløb, der er tilrettelagt, så den travle og erfarne leder kan få videreuddannelse og kompetenceløft til at passe med en hverdag, hvor der samtidig er plads til både karrieren og familien. Med en kombination af e-learning, samarbejde med spændende kursusdeltagere på hold samt traditionel undervisning, skaber PROBANA en ramme om lederuddannelse, som virksomheder og ledere har stor glæde og værdi af. Læs med på www.probana.com/xl.asp

Samtidig tilpasser PROBANA alle sine uddannelser til den moderne leder, der ønsker at få det optimale ud af en travl hverdag. PROBANA tilbyder samme høje faglighed som på andre MBA-uddannelser. Den afgørende forskel er, at PROBANAs uddannelser er tilpasset et moderne arbejdsmarked og et moderne familieliv. Vores erfaring er nemlig, at de fleste erhvervsledere ikke ønsker at sidde på skolebænken hver torsdag aften to år i træk på Handelshøjskolen. Dels er tiden ikke til det, og dels er det mangel på respekt for ledernes erfaring. PROBANAs Mini MBA er en lynhurtig måde at få indblik i alle nødvendige værktøjer og metoder, der præsenteres på en god og hurtig facon. Overflødig teori og fyld er sorteret fra, og vores undervisere fra landets ledende rådgiverhuse og uddannelsesinstitutioner fokuserer udelukkende på kernen. Det betyder også, at PROBANA tilbyder uddannelserne til en fornuftig pris. Læs med på www.minimba.dk

PROBANA er den bedste ratede Business School i Norden på Trustpilot, se her I den kommende tid vil PROBANA producere en lang række videoer med kunder, der med glæde og tilfredshed fortæller om deres succesfulde erfaringer med vores uddannelser. Alle videoer kan løbende ses her på vores hjemmeside: http://www.probana.com/acitat.asp

Nedenfor har vi ladet 5 af de flere end 35 undervisere, som er tilknyttet vores kendte lederuddannelse:

Mini MBA – Diplomleder (DIP) - Som i dag er Nordens største lederuddannelse med mere end 6.000 tilmeldte deltagere. Læs med

       

——————————————————————————————————

Udover landets førende undervisere fra MBA, Handelshøjskolerne, Universiteterne og de store rådgivningshuse, så har Mini MBA – Diplomleder (DIP) uddannelsen æren af at have en perlerække af topchefer med som indlægsholdere i år – bla.:

Ole Gjessø Andersen er han bestyrelsesformand for Danske Bank, Bang & Olufsen A/S, Chr. Hansen Holding A/S og Zebra A/S. Han har bl.a. en tidligere stilling som Senior Partner hos EQT Partners og Global chef hos SEB Corporate Finance. Ole G. Andersen underviser endvidere på CBS som adjungeret professor. Ole er uddannet cand.merc.aud og efterfølgende som statsautoriseret revisor. – Læs med på www.minimba.dk

——————————————————————————————————

Morten Felding er manden, der i dag fører Atea Danmarks 1.400 medarbejdere og Danmarks største leverandør af it-infrastruktur til nye højder. Før Atea kom Morten fra en stilling som Vice President og General Manager for Philips Lighting Nordic, samt som Country Manager for Philips i Danmark. Morten har mere end 22 års erfaring fra ledende stillinger i store internationale virksomheder, og har endvidere været administrerende direktør i Xerox Danmark – Læs med på www.minimba.dk

——————————————————————————————————

Peter Engberg Jensen, bestyrelsesformand for Finansiel Stabilitet. Peter Engberg Jensen er tidligere administrerende direktør for hele Nykredit koncernen. Peter kom til Nykredit fra en stilling som direktør i Danske Bank med ansvar for bankens finansafdeling og har en lang karriere i den finansielle sektor bag sig. Peter Engberg Jensen er er uddannet cand.polit. med efteruddannelse fra Harvard University og er tilknyttet Center for Corporate Governance på CBS – Læs med på www.minimba.dk

——————————————————————————————————

Henning Kruse Petersen er en af de mest kendte erhvervsfolk i den finansielle sektor. Henning Kruse Petersen sad i mere end 10 år som koncernchef i Nykredit, og har endvidere været bestyrelsesformand for Finansiel Stabilitet i fire år. Henning er i dag direktør i firmaet 2KJ A/S, og sidder bl.a. som bestyrelsesformand hos Sund & Bælt A/S og bestyrelsesmedlem i Scandinavian Tobacco Group A/S. Henning Kruse Petersen er uddannet cand.jur fra Aarhus Universitet – Læs med på www.minimba.dk

——————————————————————————————————

Jens Moberg er en kendt mand i det danske erhvervsliv, og har en lang karriere bag sig med ledende roller i bl.a. Microsoft, IBM og Better Place. Jens er i dag ejer og stifter af selskabet Leadership Institute, samt bestyrelsesformand for PostNord, Grundfos og Herlufsholm. Endvidere har han skrevet en række bøger om ledelse og personlig vækst – Læs med på www.minimba.dk

——————————————————————————————————

Asger Aamund er en af Danmarks mest markante erhvervsmænd, og er ligeledes kendt som debattør. Asger Aamund er i dag direktør for selskabet A.J. Aamund A/S, som er et venturekapitalselskab for bioteknologisk udvikling, og tidligere bestyrelsesformand i Bavarian Nordic, samt koncerndirektør for Rockwool International A/S. I dag er Asger også bestyrelsesformand for Alzheimer-forskningsfonden – Læs med på www.minimba.dk

——————————————————————————————————

Stine Bosse er en anerkendt dansk erhvervskvinde med en lang ledelsesmæssig karriere bag sig. Stine har i mere end 20 år arbejdet i Tryg, hvor hun i de sidste otte år stod i spidsen som koncernchef indtil 2011. Stine fokuserer nu sin karriere på bestyrelsesarbejde, og her kan det nævnes, at Stine i dag er bestyrelsesformand for bl.a. Det Kongelige Teater, BØRNEfonden og BankNordik Group. Stine Bosse er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet – Læs med på www.minimba.dk

——————————————————————————————————

Henrik Lehmann Andersen har i ti år, fra år 2003 til 2013, stået i spidsen for Odense Zoo, som er blandt de 10 mest besøgte attraktioner i Danmark, og ligeledes blev Odense Zoo i 2013 kåret som “Europas bedste zoo”. I dag er Henrik Lehmann Andersen direktør for Nordea-fonden, og er derudover også bestyrelsesmedlem i VisitDenmark. Henrik er oprindeligt uddannet agronom – Læs med på www.minimba.dk ——————————————————————————————————

Bolette Christensen har siden 2011 været administrerende direktør for BØRNEfonden, og har endvidere flere ledelsesmæssige jobs bag sig. Bolette Christensen har flere tillidsposter, bl.a. som medlem af bestyrelsen for Sparinvest, og ligeledese er hun forfatter til et par bøger. Bolette er uddannet cand.psych fra Københavns Universitet – Læs med på www.minimba.dk

——————————————————————————————————

Niels Lunde er en af Danmarks eksperter, når det handler om erhvervslivet. Niels har siden 2011 stået i spidsen for Børsen som chefredaktør, og har før sin karriere på Børsen været ansat på en lang række dagblade som Det Fri Aktuelt, Berlingske og Politiken. Niels er også forfatter til flere anerkendte bøger som “100 topchefer” og “Hr Møllers. nye mand”. Niels er uddannet i Statskundskab fra Aarhus Universitet ­- Læs med på www.minimba.dk

——————————————————————————————————

Stephen Bruyant-Langer er tidligere ledende partner i Korn/Ferry International, som er førende inden for executive search og executive coach. Herudover har Stephen tidligere været marketingdirektør i L’Oréal og Coca-Cola, og har i 15 år undervist på Copenhagen Business School i strategisk markedsføring og virksomhedskommunikation. I dag fokuserer Stephen på sin nyeste udgivelse, “The Personal Business Plan” – Læs med på www.minimba.dk

——————————————————————————————————

Ønsker du at tilmelde dig den kendte Mini MBA uddannelse eller læse mere om dette anerkendte uddannelsesforløb, så kan du klikke direkte ind på www.minimba.dk eller vores nye side for uddannelse www.mini-mba.dk Tøv ikke med at kontakte os på telefon # 45 76 58 58, hvis du har spørgsmål eller mangler information. Tilmelder du og eller dine kolleger dig i denne uge, så er deltagerprisen kr. 25.000,- – Vi trækker lod om 10 stk af de nye IPAD Air 2 i blandt de, som tilmelder sig maj holdene (København/Århus) i denne uge.

Specialtilbud: Er I fem deltagere fra samme virksomhed, så har vi en samlet pakkepris á kr. 100.000,- ex moms. Tilmeld dig direkte på www.minimba.dk eller ring og hør nærmere på telefon 45 76 58 58. Vi ser frem til at høre fra dig.

FacebookTwitterGoogle+Share

Kommentarer

Kommentar

En tanke om "STEEN HILDEBRANDT – PROBANA, MBA, MINI MBA, UDVIKLING SAMT GENNEMSIGTIGHED"

  1. Pingback: Stort behov for ledere med indsigt i psykologi - HR Forum

Der er lukket for kommentarer.